Welcome (Macedonian)

Interpreter logo

Ние се гордееме дека сме една од најразноличните општини во Викторија. Луѓе од голем број националности, култури и вери живеат во Општина Марибирнонг и ја прават извонредно место за живеење.
 
Општина Марибирнонг дава услуги и програми кои се на располагање на сите членови на нашата заедница.
 
Во оваа книшка се наведени некои од тие услуги и програми, заедно со други корисни информации. Бесплатен примерок на книшкава можете да земете во секој општински објект.

Download the Welcome Booklet(PDF, 9MB)

Информациите во овој документ може да бидат важни за вас.
Ако сакате да дознаете повеќе за овој документ, но ви треба помош од преведувач, ве молиме јавете се на Maribyrnong City Council на 9688 0200 и ние ќе организираме преведувач преку телефон, или јавете се на Телефонската преведувачка служба (TIS) на 131 450 и побарајте преведувачот да се јави на Општината на 9688 0200 во ваше име. Преведувачките услуги се бесплатни.